Lærere med medlemskab i Efterlønskassen får tilskrevet pensionsalder i henhold til deres ansættelsesgrad. Skolen betaler 15 % af den pensionsgivende løn til Efterlønskassen, som ud fra beløbets størrelse og løntrinnet tilskriver pensionsalder.

Som udgangspunkt skal der ikke betales yderligere pensionsbidrag for medlemmer i Efterlønskassen. Dog skal der af de pensionsgivende løndele, der overstiger pensionsgivende løn, som pensionen til Efterlønskassen beregnes af, indbetales til en supplerende pensionsordning i Lærernes Pension. Dette gælder bl.a. når en leders intervalløn overstiger den pensionsgivende løn eller hvis nylønstillæg er aftalt pensionsgivende for lærere, der er er medlem af Efterlønskassen.

Læs nærmere om beregning af supplerende pension her

Find skemaer hos virk.dk, når du er ansættelsesmyndighed for et medlem af de statsgaranterede pensionsordninger: 

Engangsbeløb efter optjening af 37 års pensionsalder
Lærere og ledere i Efterlønskassen, der udskyder pensioneringen efter de har optjent fuld pensionsret, har ret til engangsbeløb for de kvartaler de forbliver på arbejdsmarkedet.

Pr. 1. januar 2019 optjener medlemmer af Pensionsordningen for lærere og ledere i friskolen og efterskolen (tidligere Efterlønskassen) et engangsbeløb, der beregnes for de kvartaler pensioneringen bliver udskudt. Når læreren/lederen fratræder, beregner og udbetaler Udbetaling Danmark beløbet samtidig med, at den første tjenestemandspension udbetales. Engangsbeløbet beregnes som 15 % af den pensionsgivende løn på det slutskalatrin pensionen bliver beregnet af. Skolen fortsætter med at indbetale pensionsdækningsbidrag så længe den pågældende er ansat, også efter at læreren/lederen har optjent 37 års pensionsalder.

Eksempel
En forstander har optjent 37 års pensionsalder den 1. januar 2019 og fratræder sin stilling den 1. maj 2019. Skolen indbetaler 15 % i pension til den statslige tjenestemandspensionsordning af månedslønnen på sluttrin 48. Da forstanderen fratræder inden udløbet af andet kvartal, der løber fra april til og med juni, indgår dette kvartal ikke i ved beregning af engangsbeløbet. Engangsbeløbet beregnes derfor som 3 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det skalatrin som forstanderens tjenestemandspension beregnes af.

Læs hele aftalen her

Nyeste cirkulærer fra 2021