I efterskolelovens § 5, står: "skolerne udsteder efter anmodning bevis for deltagelse til elever, der har afsluttet et kursus på mindst 4 uger"

Skabeloner:
Efterskolebevis uden rammer
Efterskolebevis med rammer
Skolens udtalelse