Efterskoler skal efter anmodning fra elev/forældre, der har afsluttet et kursus på mindst 4 uger, udstede et bevis for deltagelse. Det fremgår af efterskolelovens § 5. 
 
Et bevis for deltagelse er alene et dokument, der dokumenterer, at eleven har gået på skolen. Beviset behøver ikke indeholde en udtalelse. Det er heller ikke et krav, at der udstedes et bevis til alle elever. Skolen kan nøjes med at udstede det, hvis det bliver efterspurgt af en elev/forældre.
 
Efterskoleforeningen har udarbejdet to skabeloner til efterskolebeviser. Ét, der alene indeholder foreningens logo samt en overskrift og ét, der indeholder felter, der kan udfyldes med cpr-nummer, timetal m.v.
 
Nogle efterskoler laver en egentlig udtalelse efter endt efterskoleophold. Til det formål har foreningen også lavet en enkel skabelon.