Se Elevstøtte under pkt. Delvis friplads eller individuel supplerende støtte