I loven er det bestemt, at skolerne skal være åbne for alle. Der må ikke sorteres på grundlag af kundskaber, medlemskab af bestemte foreninger og lignende. Skolerne må dog godt indsnævre aldersgruppen.

Ministeriet har også accepteret, at skoler, der via deres godkendelse har et samlet særligt tilbud til elever med særlige behov, sorterer elevflokken f. eks. på grundlag af udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (specialefterskoler).

Mange skoler bruger meget tid på forudgående samtaler før elevoptagelse. Hermed sikrer de, at eleven og dennes forældre fuldt ud har vished om, hvilket tilbud skolen har og hvilke krav, skolen stiller.

Skolen kan ikke optage elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse medmindre opholdet er anbefalet af pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i elevens hjem-kommune.

Datoen for 18 års fødselsdagen skal sammenholdes med den dato kurset begynder eller begyndte. Er et kursus begyndt f.eks. den 10. august og eleven fylder 18 den 11. august, kan eleven optages uden videre – det gælder også selv om eleven f.eks. først søger om optagelse efter at kurset er begyndt.