Erhvervsorienterede overgange vil i korte træk sige, at eleverne i løbet af en periode får til opgave at løse praksisnære opgaver og cases, der tager udgangspunkt i en virksomhed. Undervisningen i de faglige forudsætninger for problemløsningen eller i de færdigheder, der skal til, sker i samarbejde mellem en efterskole og en ungdomsuddannelse - fortrinsvis teknisk gymnasium eller erhvervsskole.

Værd at overveje før I går i gang: Læs pjecen Erhvervsorienterede overgange - vejledning