§ 7 b i Sygedagpengeloven giver en sygemeldt medarbejder mulighed for når som helst i et sygeforløb at anmode skolen om at få udarbejdet en såkaldt fastholdelsesplan. Denne mulighed forudsætter, at medarbejderen ikke kan forventes at vende tilbage fra arbejdet inden 8 uger regnet fra 1. sygedag.

Hvis skolen ikke ønsker, at der skal udarbejdes en fastholdelsesplan, kan den afslå anmodningen.

Hvis der udarbejdes en fastholdelsesplan, skal den sygemeldte medarbejder tage planen med til den næste opfølgningssamtale med kommunen.