Ferie med lønfradrag
Skolen holder normalt sommerferielukket de sidste 20 hverdage i juli og de første 5 hverdage i august. De ansatte holder derfor normalt 5 ugers ferie i denne periode. Skolen kan inden udgangen af marts måned varsle ferien placeret anderledes, men har skolen ikke gjort det, placeres ferien som ovenfor nævnt. Det følger af organisationsaftalen for lærere. Skolen skal dog huske, at det teknisk administrative personale ikke er omfattet af organisationsaftalen, og ferien derfor skal varsles konkret overfor dem, medmindre det fremgår af ansættelseskontrakten, hvornår ferien skal holdes.

Har en medarbejder ikke optjent ferie på skolen i hele optjeningsåret, vil medarbejderen skulle trækkes i løn under ferien. En medarbejder altid har ret til at holde 25 feriedage i ferieåret, men altså kun med løn for de dage, hvor det er optjent. Normalt kan man ikke pålægge en medarbejder at holde flere feriedage end pågældende har optjent enten på skolen eller hos en tidligere arbejdsgiver (f.eks. en nyuddannet lærer). Det må man dog godt, hvis arbejdspladsen holder kollektivt ferielukket. En skole kan derfor godt pålægge en medarbejder at holde ikke optjent ferie i en periode, hvor skolen holder lukket.

Hvis medarbejderen har optjent ferie på skolen i noget af ferieåret, skal skolen betale løn under den del af ferien, som optjeningsperioden berettiger til. Har medarbejderen slet ikke optjent ferie i ferieåret, skal skolen ikke betale løn under ferien overhovedet.

Når det skal beregnes, hvor meget der skal fradrages i lønnen for ikke optjent ferie skal skolen fradrage 7,4/1924 af årslønnen pr. feriedag. Det er ofte lettere at beregne det som 7,4/160,33 af månedslønnen pr. feriedag, og det giver samme resultat.

Eksempel:
En lærer begynder på skolen d. 1. august 2010. Han starter med 1 uges ferie, da skolen holder ferielukket de første 5 hverdage i august. Læreren skal derfor trækkes i løn for denne uge, da han jo ikke har optjent ferie på skolen i ferieåret (kalenderåret 2009). Dette fradrag beregnes som 37/160,33 af månedslønnen for august 2010. Har han en forsikringsmæssig pensionsordning (Lærernes Pension), skal han heller ikke have indbetalt pension for den uge, han bliver fradraget. Er han derimod omfattet af pensionsordning i Efterlønskassen, skal skolen indbetale det sædvanlige bidrag.

I sommeren 2011 holder skolen ferielukket de sidste 20 dage i juli og de 5 første 5 dage i august.

Men læreren har kun optjent ret til ferie med løn på skolen i 5 måneder i 2010. Man optjener 2,08 feriedage pr. måned. Dvs. han har optjent 2,08 ferie * 5, hvilket giver 10,4 dage.

I julilønnen skal derfor fradrages 9,6 dage (han har jo optjent ret til løn for 10,4 af de 20 feriedage i juli). I juli fradrages således (7,4*9,6)/160,33 = 71,04/160,33 af julilønnen.

For de 5 feriedage i august 2011 fradrages 37/160,33 af augustlønnen.

Hvis medarbejderen har optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, kan han naturligvis bruge pengene herfra i den periode, hvor han holder ferie uden løn. I visse andre tilfælde han få penge fra sin A-kasse.

Anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret
Har en lærer eller leder på ferietidspunktet en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, beregnes lønnen under ferie på grundlag af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret. Denne regel fremgår af den statslige ferieaftale og gælder uanset omfanget af ændringerne i beskæftigelsesgraden.

Det teknisk administrative personale er imidlertid ikke omfattet af ferieaftalen. For denne personalegruppe er forholdet derfor reguleret af ferieloven. Det følger heraf, at lønnen under ferie kun skal reguleres, hvis lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid på ferietidspunktet afviger med mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid.