I forbindelse med udbrud af fnat kan Efterskoleforeningen kontaktes, for råd og vejledning. Ligeledes kan skolen kontakte den kommunale sundhedstjeneste for rådgivning.

Sundhedsstyrelsen har i 2019 udviklet informationsmateriale om håndtering af fnat på efterskoler. Flere efterskoler har bidraget med deres erfaringer. Materialet kan hentes her

Sundhedsstyrelsens retningslinjer til den kommunale sundhedstjeneste kan hentes her:

Hvis fnat spreder sig så meget, at skolen vurderer, at alle elever skal sendes hjem for en periode, skal skolen orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (vibeke.b.knudsen@stukuvm.dk).
 

Til inspiration
Her er Ollerup Efterskoles retningslinjer for fnat-håndtering.

Henvendelse om fnat kan rettes til Efterskoleforeningens konsulent Hanne Lautrup, hl@efterskolerne.dk tlf. 33179582