I forbindelse med udbrud af fnat kan Efterskoleforeningen kontaktes, for råd og vejledning.

Sundhedsstyrelsen har i 2019 udviklet informationsmateriale om håndtering af fnat på efterskoler. Flere efterskoler har bidraget med deres erfaringer.

Materialet kan hentes her

Hvis fnat spreder sig så meget, at skolen vurderer, at alle elever skal sendes hjem for en periode, skal skolen orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Fnat
En kløende hudlidelse, der skyldes en mide.

Om smitte
Smitten sker ved tæt og direkte kontakt blandt nære familiemedlemmer (sovefællesskab). Smitte uden for husstanden er sjælden. Da små børn ofte er meget ‘i hænder’, kan der dog i sjældne tilfælde ske smitte i børneinstitutioner.

Smitteperiode:  Smitter kort efter smittetidspunktet, og til behandling er iværksat.

Symptomer
Inkubationstid: Kløe udvikles hos ikke tidligere smittede efter 4 uger og hos tidligere smittede efter få dage.

Fnat viser sig ved kløe, der opstår 3-6 uger efter smitte. Kløen er mest udtalt om natten. Det klør over det meste af kroppen. Børn under 1 år er også angrebet i ansigt og hårbund.

Selv ved udtalt kløe er der ofte kun få kradsemærker og knopper på huden. Det kan være vanskeligt at stille diagnosen især hos personer med høj personlig hygiejne.

Behandling
Ved kløe og mistanke om fnat skal lægen kontaktes med henblik på diagnose og behandling.

Når der er konstateret fnat, bør der gives behandling til alle i husstanden og til personer, der har ligget i samme seng som den smittede. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre familiemedlemmer kan være smittet, selv om de endnu ikke har fået symptomer. Håndklæder og sengetøj vaskes ved min. 60° C i forbindelse med behandlingen. Efter behandling er der ikke længere smitterisiko, men kløen kan alligevel bestå i nogen tid.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde
Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen.

Men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos børnene i 3-6 uger efter sidste tilfælde. Kan komme i institution efter iværksat behandling.

Et stigende antal efterskoler henvender sig til Efterskoleforeningen om håndtering af fnat. Sundhedsstyrelsen har i 2019 udviklet informationsmateriale om håndtering af fnat på efterskoler. Flere efterskoler har bidraget med deres erfaringer.

Til inspiration
Her er Ollerup Efterskoles retningslinjer for fnat-håndtering.

Henvendelse om fnat kan rettes til Efterskoleforeningens konsulent Hanne Lautrup, hl@efterskolerne.dk tlf. 33179582