Efterskoleforeningen vil gerne støtte bestyrelserne bedst muligt, når de står overfor at skulle ansætte ny forstander.

I den forbindelse har vi udviklet et idekatalog, der har til formål at understøtte og kvalificere den enkelte skoles arbejde i forbindelse med et forstanderskift. Skriv til Efterskoleforeningen på raadgivning@efterskolerne.dk for at få adgang til materialet.

Idékataloget indeholder input til processen fra start til slut. Der er ligeledes en række konkrete værktøjer, der kan downloades.

Det vil være muligt at få en af foreningens konsulenter ud til tage de indledende drøftelser om processen i bestyrelsen.