De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme prøver, som de danske.
I tilfælde af, at skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde denne de grønlandske skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik. Det gælder også de elever der i forvejen har taget afgangsprøverne i Grønland, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer i et eller flere fag.

Hvis eleven ønsker det, kan eleven både tage de danske og de grønlandske afgangsprøver i samme skoleår. Indstilling til de grønlandske skriftlige afgangsprøver sker i et samarbejde med eleven og beror på en individuel vurdering.

Vær opmærksom på, at de grønlandske skriftlige afgangsprøver adskiller sig på flere områder fra de danske skriftlige afgangsprøver -der anvenders bl.a. ikke digitale prøver i Grønland.
Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i proceduren for grønlandske skriftlige prøver, som findes herunder.

Nedenstående materiale er sendt direkte til efterskoler med grønlandske elever i december 2020

Procedure ved grønlandske skriftlige afgangsprøver på efterskoler i Danmark i 20/21.

Vejledninger, mål og lærerplaner for prøvefagene her

Prøveeksempler. Klik her

Demo-opgaver. Klik her (findes under de enkelte fag)

Bilag:
Anmeldelse til Uddannelsesstyrelsen om antallet af elever i hvert fag
(grundlag for tildeling af grønlandske beskikkede censorer)

Elevens tilmelding til de grønlandske skriftlige afgangsprøver

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen

Tidsplan for prøverne

Skabeloner til elevbesvarelser i problemregning og skriftlig fremstilling i sprogfagene.

Efterskolen kan også bruge en lignende skabelon, som de plejer at benytte.
Skabelon i word
Skabelon i PDF

Kontakt konsulent i Efterskoleforeningen Lis Brok-Jørgensen på lbj@efterskolerne.dk eller 3317 9764 for evt. spørgsmål angående ordningen.


Baggrund:
Et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Uddannelsesstyrelsen/Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik under Grønlands Selvstyre (i det følgende kaldet Uddannelsesstyrelsen) giver mulighed for at efterskoler i Danmark kan tilbyde deres grønlandske elever at tage de grønlandske skriftlige afgangsprøver i fagene matematik, grønlandsk, dansk og engelsk.
Disse afgangsprøver gennemføres iht. ’Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen’. I Grønland tages folkeskolens afgangsprøver efter 10. klasse, hvilket svarer til en dansk 9. klasse.