De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme prøver, som de danske.
I tilfælde af, at skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde denne de grønlandske skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik. Det gælder også de elever der i forvejen har taget afgangsprøverne i Grønland, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer i et eller flere fag.

Hvis eleven ønsker det, kan eleven både tage de danske og de grønlandske afgangsprøver i samme skoleår. Indstilling til de grønlandske skriftlige afgangsprøver sker i et samarbejde med eleven og beror på en individuel vurdering. Hvis efterskolen er i tvivl om, hvilke afgangsprøver, det vil være bedst for den enkelte elev at gå op til i forhold til elevens uddannelsesplaner, anbefales det, at efterskolen kontakter en uddannelsesvejleder ved Det Grønlandske Hus i efterskolens region. Det anbefales at de tager begge prøver.

Vær opmærksom på, at de grønlandske skriftlige afgangsprøver adskiller sig på flere områder fra de danske skriftlige afgangsprøver -der anvenders bl.a. ikke digitale prøver i Grønland.
Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i proceduren for grønlandske skriftlige prøver, som findes herunder.

Procedure ved grønlandske skriftlige afgangsprøver på efterskoler i Danmark i 21/22.
OBS. Proceduren incl. bilag for skoleåret 21/22 sendtes direkte til efterskoler med grønlandske elever 23. november 2021 til skolens hovedmail.

Læreplaner fra Grønland inkl. læringsmål. Vælg Ældstetrinnet og vælg fag.

Prøvevejledninger fra Grønland for de fag, som kan tilbydes på efterskoler i Danmark:
Matematik – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen
Grønlandsk – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen
Dansk – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen
Engelsk – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen

Eksempler på kategorier og opgavetyper til færdighedsprøverne findes i demo-opgaver, som kan hentes på nedenstående links:
Matematik -vælg fanen Færdighedsprøve og hent demo-opgaver
Grønlandsk -vælg fanen Færdighedsprøve og hent demo-opgaver samt vejledning hertil 
Dansk -vælg fanen Færdighedsprøve og hent demo-opgaver samt vejledning hertil
Engelsk – vælg fanen Færdighedsprøve og hent demo-opgaver samt vejledning hertil

Eksempler på skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik
  

Kontakt konsulent i Efterskoleforeningen Lis Brok-Jørgensen på lbj@efterskolerne.dk eller 3317 9764 for evt. spørgsmål angående ordningen.


Baggrund:
Et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Uddannelsesstyrelsen/Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik under Grønlands Selvstyre (i det følgende kaldet Uddannelsesstyrelsen) giver mulighed for at efterskoler i Danmark kan tilbyde deres grønlandske elever at tage de grønlandske skriftlige afgangsprøver i fagene matematik, grønlandsk, dansk og engelsk.
Disse afgangsprøver gennemføres iht. ’Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen’. I Grønland tages folkeskolens afgangsprøver efter 10. klasse, hvilket svarer til en dansk 9. klasse.