Hjemmesiden er et udstillingsvindue for en efterskole. På hjemmesiden kan elever og forældre få vigtige informationer om skolen, men hjemmesiden er også et vigtigt element i det ministerielle tilsyn med skolen.

Læs hjemmesidevejledningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvoraf det fremgår hvilke oplysninger, der skal offentliggøres på skolens hjemmesiden.

Vejledningen opstiller på systematisk vis de krav, der fremgår af efterskoleloven og gennemsigtighedsloven.

Andre nyttige links:

Læs mere om Årsplan

Læs mere om Indholdsplaner

På Undervisningsministeriets hjemmeside for statistik (www.uddannelsesstatistik.dk) kan skolerne finde oplysninger om karaktergennemsnit for hhv. 9. klasse og 10. klasse.

Kravet om offentliggørelse af nøgletallene gælder formelt set kun for undervisningspligtige elever.

På Undervisningsministeriets hjemmeside findes oplysninger om overgangsfrekvens til anden uddannelse for 9. og 10. klasse.