Høringssvar vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet) 10. februar 2021

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet) 5. februar 2021

Høringssvar vedr. Revision af BUVM´s nødlov 5. oktober 2020 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser...i forbindelse med covid-19. 20. april 2020

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser 18. marts 2020

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttegn 2. marts 2020 

Høringssvar vedr. inddragelse af elever ved udskrivning 22. januar 2020

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til gymnasiale uddannelser m.v. 11. december 2019

Høring over forslag til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. 3.december 2019  

Høringssvar vedr. Skoleordningen for frugt, mælk og grønt 14. november 2019

Høringssvar vedr. Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering 23. maj 2019

Høringssvar vedr. Høring over ændring af lov om efterskoler m.v. 14. februar 2019

Høringssvar vedr. lovforslag i forbindelse med Fra Folkeskole til Faglært 29. januar 2019

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om procedurer, pligt og vejledning 21. november 2018

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser m.v. 7. november 2018

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler 22. oktober 2018

Høringssvar vedr. frit leverandørvalg, SPS, mv. 12. oktober 2018

Høringssvar vedr. lovforslag om ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte mv. 2. oktober 2018

Høringssvar vedr. ny prøvebekendtgørelse 20. august 2018

Høringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering 18 april 2018

Høringssvar vedr. ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse. 20. februar 2018

Høringssvar vedr. lovforslaget om bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler. 3. januar 2018

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om folkeskolens prøver 30. november 2017

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv 27. september 2017

Høringssvar vedr. lovforslag om forbud mod forskelsbehandling pga handicap 5. september 2017

Høringssvar vedr. lovforslag om friere rammer for efterskoler og frie fagskoler 22. juni 2017  

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelser på vejledningsområdet. 14. april 2017