Alle efterskoler er pligtige til at udarbejde en indholdsplan for det enkelte kursus. Indholdsplanen skal være aktuel, beskrive skolens undervisning og samvær og være udarbejdet inden kursets start. Indholdsplanen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Der er mange måder at gribe opgaven med udarbejdelse af indholdsplaner an på. I Efterskoleforeningen opfordrer vi til, at skolerne gør beskrivelsen af den pædagogiske praksis og hensigt til en pædagogisk refleksionsproces.

En af de store udfordringer i dette arbejde er at beskrive, hvorledes den konkrete pædagogiske praksis lever op til skoleformens hovedsigte: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Efterskoleforeningen har deltaget i en tænketank sammen med Højskolernes Forening og Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler. Resultatet af dette arbejde, kan ses i inspirationshæftet ”Indholdsplaner i de frie kostskoler – anledning til pædagogisk inspiration” som kan findes i nedenstående link.

Pdf med inspirationshæftet

Pdf med ministeriets vejledning - Se forslaget til beskrivelsen af vejledning på side 8, afsnit 3.7.