KOMiT a.m.b.a. (tidligere Edb-Brugsen) er en andelsforening med godt 500 medlemmer, fordelt på Privat- og Friskoler, Efterskoler, Højskoler, Frie Fagskoler og Fri- og Valgmenigheder.

KOMiT udvikler, vedligeholder og supporterer en komplet softwarepakke til for de frie skolers administration.

KOMiT har en række fagkonsulenter ansat, der forestår supervision og undervisning samt afholder kurser i brug af programmerne.

KOMiT har egen udviklingsafdeling, der udvikler og vedligeholder programpakken.

Se mere på www.komit.nu

Vejledning til indberetning til Efterskoleforeningen