KOMiT a.m.b.a. (tidligere Edb-Brugsen) er en andelsforening med godt 500 medlemmer, fordelt på Privat- og Friskoler, Efterskoler, Højskoler, Frie Fagskoler og Fri- og Valgmenigheder.

KOMiT udvikler, vedligeholder og supporterer en komplet softwarepakke til for de frie skolers administration.

KOMiT har en række fagkonsulenter ansat, der forestår supervision og undervisning samt afholder kurser i brug af programmerne.

KOMiT har egen udviklingsafdeling, der udvikler og vedligeholder programpakken.

De ejer og driver også kommunikationsplatformen, ViGGO. Den fleksible platform giver et let overblik over brugerens skema, lokaler, beskeder, fremmøde, lektier og meget andet.

Se mere på www.komit.nu

Vejledning til indberetning til Efterskoleforeningen