Efterskoleforeningen anbefaler kraftigt følgende uddannelsesniveauer for kano og havkajak 

Kano
Det anbefales, at skoler og institutioner, der arbejder med kano har mindst en uddannet kanoinstruktør 2 uddannet efter Kanosamrådets retningslinjer.
Hvis skoler og institutioner kun arbejder med korte forløb i kano (ingen flerdages ture) og i beskyttet farvand/meget beskyttet farvand, kan man bruge det nye kanoinstruktør 1 niveau/sikkerhedskursus.

Havkajak
Skoler og institutioner der kun arbejder med korte for- løb(ingen flerdages ture) og i beskyttet farvand bør have mindst en havkajakinstruktør 1
Skoler og institutioner, der arbejder med længere forløb i beskyttede farvande og langs kyster og med fler-dagesture bør have mindst en havkajakinstruktør 2.

Kano og kajak sejlads i meget beskyttet farvand
Flere kommuner (bl.a. Københavns kommune) har udviklet endags sikkerhedskurser for kano og havkajak, der giver mulighed for sejlads i meget godt vejr (under 4 m/sek.), om sommeren i navngivne meget beskyttede farvande. Bemærk de meget beskyttede farvande er udpeget af kommunen eller ledelsen. Dette kursus er blevet et minimumskrav for sejlads i Københavns kommune. Undersøg evt. om din kommune har tilsvarende kurser.

Kurser i kano/kajak
Kurser i kano (instruktør)
Kursus i kajak (instruktør)
Førstehjælpskurser til søs
Vil du vide mere: Kontakt kursusleder Bent Hansen, Den frie Lærerskole,
mail: bent@dfl-ollerup.dk eller mobil: på 61 69 08 75.

Læs mere
Sejladsregler
Friluftsliv/udeaktiviteter og sikkerhed
Inspirationskurser til diverse udeaktiviteter
Elevers sikkerhed