Efterskoleforeningen anbefaler kraftigt følgende uddannelsesniveauer for klatring samt vægnormer og vejledninger fra Klatreforbundet.

Uddannelse i klatring
På www.klatreforbund.dk/instruktor/ er instruktørniveauerne beskrevet.
Ved hvert instruktørniveau er det også beskrevet, hvilken klatreundervisning det pågældende niveau giver kompetence til. Klatreforbundet har åbnet op for at skoler og institutioner (også efterskoler og fritidsklubber) kan melde sig direkte ind i forbundet. Se nærmere om fordele og pris på dette link

For træklatring anbefales det, at mindst en medarbejder er uddannet træklatreinstruktør.

Dansk klatreforbund har lavet nye normer (og navne) for instruktøruddannelserne.
Ungdomsringen, efterskolerne og Kattinge Værk følger de nye normer i vores kurser i 2015. De nye normer er vist herunder i en kort form. Du kan læse mere om normer/ regler vedrørende klatring på Kattinge Værks hjemmeside: www.kattingevaerk.dk

Instruktøruddannelserne fra 2015 indenfor vægklatring

Instruktør 1 Instruktør 2 Instruktør 3
Indhold Klatrevæg, boulder og topreb Klatrevæg, føring og klatreteknik Klatrevæg, gå på reb, abseil, redningsøvelser, nedsænkbart abseilanker mv.

Derudover laves der et 6 timers uddannelseskursus for instruktør 3’ere, så de kan uddanne instruktør 1-3. Instruktør 3 svarer stort set til den gamle vægklatreinstruktør (vki), så derfor kan nuværende vægklatreinstruktører få merit til instruktør 3.