Skat har ved besøg på efterskoler i flere tilfælde vurderet, at skolen har fastsat medarbejdernes betaling for kost for lavt, hvilket medfører, at Skat i stedet fastsætter en pris pr. måltid, som medarbejderen så beskattes af med tilbagevirkende kraft. I flere tilfælde har skolerne heller ikke opkrævet betaling for kost fra køkkenpersonalet. Efterskoleforeningens anbefaling er, at skolen fastsætter betalingen for kost ud fra en realistisk vurdering af de marginale omkostninger til fremstillingen af måltiderne. Dette beløber sig normalt til ca. 350 kr. pr. måned for en fuldtidsansat. Alle ansatte, der spiser med på skolen af skolens mad skal betale for kosten.