Der indbetales 17,3 % af lønnen og varige og/eller midlertidige tillæg for lærerne til Lærernes Pension. Ledere får ligeledes beregnet 17,3 % af den aftalte intervalløn. 1/3 af det indbetalte pensionsbidrag betragtes som værende den ansattes egetbidrag, skønt skolen indbetaler det fulde beløb.

Lærernes Pension’s hjemmeside er: www.lppension.dk