Efterskoleforeningen tilråder stor forsigtighed og opfordrer skolerne til at søge ekstern bistand hvis indgåelse af leasingkontrakter overvejes, eller hvis skolen har indgået en kontrakt, som opleves som ufordelagtig. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har indgået aftale med tre rådgivningsfirmaer i forbindelse med anskaffelser af kopimaskiner, som skolerne kan benytte. Husk at oplyse, at der handles via SKI. Læs mere her under afsnittet: Muligheder for rådgivning.

Priser på kopimaskiner er, som på al anden elektronik, faldet meget de seneste år, og skolen bør nøje overveje muligheden for at købe kopimaskiner kontant.

Artiklen er senest revideret 21.06.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66