Efterskoleforeningen har i efteråret 2020 gennemført den årlige lønundersøgelse på efterskolerne, med det formål at skabe overblik over anvendelsen af lokalløn til lærere, samt muligheden for at tildele engangsvederlag til forstandere, viceforstandere og afdelingsledere.

 

Undersøgelsen viser, at efterskolerne stadig anvender lokalløn for lærerne som en del af lønsystemet, og således bruger det til lokalt at yde tillæg oven i de centralt aftalte løndele.

Ligeledes viser undersøgelsen, at niveauet på lokallønnen til lærerne fra 2019 til 2020 i gennemsnit er steget med 0,6 %, hvor det fra 2018 til 2019 kun steg med 0,1 %.

 

Yderligere ses af undersøgelsen, at der er udbredt anvendelse af muligheden for at yde engangsvederlag til forstandere.

 

Bemærk at viceforstandere og afdelingsledere i løbet af 2019 overgik til et nyt lønsystem, hvorfor tallene for 2020 ikke kan sammenlignes direkte med de foregående år.

 

Efterskoleforeningens lønanalyse 2021 kan ses her

Efterskoleforeningens lønanalyse 2020 kan ses her

Efterskoleforeningens lønanalyse 2019 kan ses her
Efterskoleforeningens lønanalyse 2018 kan ses her
Efterskoleforeningens lønanalyse 2017 kan ses her

 

 

Artiklen er senest revideret 12.10.2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66