Efterskoleforeningen gennemfører hvert år en undersøgelse af, hvordan skolerne håndterer pligten til at forhandle lokalløn med lærerne og i hvilket omfang muligheden for at tildele engangsvederlag til lederne bliver anvendt.

Den nyeste undersøgelse er gennemført i juni 2022.

I juni 2022 har vi for første gang beregnet det gennemsnitlige lønniveau for øvrige ledere, dvs. viceforstandere og afdelingsledere, da det fra bestyrelsernes side har været et udtalt ønsket at få kastet lys over disse tal.

Resultatet af de seneste tre års undersøgelser kan læses herunder.

Efterskoleforeningens lønundersøgelse 2023 kan ses her

Efterskoleforeningens lønanalyse 2022 kan ses her

Efterskoleforeningens lønanalyse 2021 kan ses her

Efterskoleforeningens lønanalyse 2020 kan ses her

  

 

Artiklen er senest revideret august 2023.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66