En 9. og 10. klasses elev kan få tilknyttet en mentor, hvis man skønner at eleven har brug for støtte til hans/hendes personlige eller faglige udvikling i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse.

Jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv § 5.