Elever, som følger undervisningen i 10. klasse i folkeskolen eller på en efterskole, skal udarbejde en personlig opgave, der tager udgangspunkt i uddannelsesplanen.

Den obligatoriske selvvalgte opgave, også kaldet OSO, handler om eleven og de overvejelser og oplevelser, eleven har været igennem for at træffe sit valg af uddannelse.
Arbejdet med denne opgave kan organiseres på mange måder, og efterskolen kan i denne sammenhæng udnytte sine særlige muligheder for en anderledes tilrettelæggelse.

Opgaven kan indgå i forbindelse med den obligatoriske brobygning i 10. klasse

Læs mere om den obligatoriske selvvalgte opgave og brobygning i 10. klasse her