Som timelønnet lærer kan ansættes personer, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som vikarer i forbindelse med sygdom, andet fravær og lignende eller anden midlertidig beskæftigelse, hvis den ansatte ikke er sammenlignelig med en fuldtids- eller tidsubegrænset ansat, eller hvis dette er begrundet i objektive forhold. Disse personer skal ikke have pension.

Normalt skal en timelønnet lærer senest på det tidspunkt, hvor denne har undervist i fast skema i 3 måneder overgå til månedsløn og får så indbetalt pensionsbidrag af månedslønnen.

Dog kan lærere også ansættes på timeløn til mere end 3 måneders beskæftigelse på efterskoler, hvis det årlige timetal ikke overstiger 320 timer. Dette maksimum timetal nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år, dvs. er ansættelsen fx kun 6 måneder, er maksimum 160 timer. Sådanne timelønnede lærere skal have pension. Det er en forudsætning at disse timer ikke kan dækkes af faste lærere.

Hvis arbejdstimetallet overstiger 320 timer pr. år, så skal personen ansættes som månedslønnet.

Pensionsbidraget er 17,3% og skal indbetales til Lærernes Pensionskasse.

Reglerne i skemaform:

Skema