Alle skoler kan redigere oplysninger om priser på efterskolerne.dk

Krav til oplysninger om pris
Skolerne har pligt til at oplyse om alle kendte udgifter til et efterskoleophold jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1: "Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet."

Besøgende på efterskolene.dk skal derfor kunne se ugepris, optagelsesgebyr og depositum samt eventuelle obligatoriske ekstraudgifter.

Ansvar for oplysninger på efterskole.dk
Det er efterskolens ansvar at sikre, at oplysningerne på efterskole.dk er korrekte.

Obligatoriske udgifter
Obligatoriske udgifter til fx skolerejser, tøj, sangbøger eller andet SKAL beskrives som obligatorisk ekstraudgift, med mindre udgiften er inkluderet i skolens ugepris.

Forskellig pris på forskellige klassetrin
Hvis skolen opkræver en forskellig pris afhængig af klassetrin, kan man oplyse det ved at sætte kryds i ”Prisen afhænger af klassetrin”.

Hvad gør man, hvis eleverne kan vælge mellem fx to rejser?
Hvis en skolerejse er obligatorisk, men eleven har mulighed for at vælge mellem to rejser med forskellige priser, er det den billigste rejse, der skal anføres som obligatorisk ekstraudgift. Merudgiften ved valg af den dyre studierejse skal oplyses som ikke-obligatorisk ekstraudgift.

Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyr er et administrationsgebyr, som skal dække de omkostninger, som skolen har ved at modtage en ansøgning, foretage en eventuel rundvisning på skolen og efterfølgende udarbejdelse og indgåelse af kontrakt. Gebyret bør ikke overstige de reelle omkostninger forbundet hermed. Et sådant gebyr skal ikke tilbagebetales.

Et eventuelt indmeldelsesgebyr bør højst udgøre 1.000 kr.

Depositum
Et depositum er skolens sikkerhed for opfyldelse af forældrenes forpligtelser i henhold til aftalen. Opfyldes forpligtelserne, skal forældrene have depositum tilbagebetalt ved forløbets afslutning.
Efterskoleforeningen anbefaler, at depositummet højst udgør 6.000 kroner.

I tvivl? Kontakt Efterskoleforeningen
Kontakt venligst Efterskoleforeningen på 3312 8680 for eventuelle spørgsmål om, hvordan prisoplysninger skal registreres.