I folkeskolen skal alle elever i 9. klasse udarbejde en projektopgave, som eleven modtager en karakter for. Eleven kan vælge at få påført denne karakter på sit afgangsbevis. Elever på efterskoler og frie grundskoler er ikke forpligtet til at lave projektopgaven. Projektopgaven er således ikke omfattet af krav om ”stå mål med-undervisning” m.v. Karakteren for opgaven, har ikke betydning for elevens retskrav til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Hvis efterskoler ønsker at eleverne skal udarbejde folkeskolens projektopgave, kan man læse mere om opgaven på Børne- og Undervisningsministeriets side om projektopgaven samt på EMU’s side om projektopgaven.