Det er ikke et krav for efterskoleelever at gennemføre den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, for det er ikke fastsat i lov om frie grundskoler.

Dog kan efterskolen beslutte, hvorvidt eleverne skal udarbejde projektopgaven i overensstemmelse med reglerne, jævnfør bekendtgørelse nr 918 af 03/09/2019