Den offentlige rejsesygesikring, som vi kender som det gule sundhedskort, blev afskaffet i 2014. Det betyder, at man ikke længere kan bruge det gule sundhedskort ved rejser uden for Danmark.
Det blå sygesikringskort
Alle efterskolens elever og lærere, som deltager i rejser til udlandet skal derfor have et blåt EU-sundhedskort. Efterskoleforeningen opfordrer desuden skolerne til at sørge for tilstrækkelig privat rejseforsikring for ALLE elever. Elevens familie kan have tegnet en privat rejseforsikring, som dækker hjemtransport, men bemærk at rejseforsikringer kan have forskelle i dækninger og ikke nødvendigvis omfatter elevens rejse.

Det blå sundhedskort dækker i EU-landene, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Kortet yder en dækning, som svarer til den offentlige dækning i det land, hvor rejsen går til. Dækningen gælder rejser på op til 1 år og gælder både akut opstået sygdom og tilskadekomst samt såkaldt ’behovsbestemt sygehjælp’, dvs. kroniske sygdomme og andre sundhedsydelser som fx tandbehandling og fysioterapi.

Efterskolen skal være opmærksom på, at der i nogle lande er krav om egenbetaling for lægehjælp og sygehusophold mv. I Danmark betaler vi jo fx selv en del af behandlingen ved tandlæge og fysioterapeut, mv. Der ydes som hovedregel ingen dækning ved behandling hos private læger/sygehuse i udlandet. EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.  

Det er lægen i opholdslandet, som afgør, hvilken behandling, der er nødvendig under opholdet.

Det blå kort dækker IKKE:
  • Rejser uden for Norden, EU/EØS-lande.
  • Udgifter til hjemtransport. Skolen bør derfor tegne en rejseforsikring, så alle elever er dækket ift. hjemtransport.
  • Skolen bør også sikre sig, at udgifter til at forældre kan blive tilkaldt, eller barnet kan blive hjemkaldt, er dækket via rejseforsikringen.
  • Udgifter til at en voksen (lærer) kan blive hos et barn, som bliver syg/kommer til skade.
Det er forældrenes ansvar at anskaffe det blå EU-sundhedskort. Kortet er gratis og fås ved at ansøge via borger.dk. Det tager normalt 2-3 uger fra man søger, til man får kortet.
 
Forhåndsgodkendelse af sygdomme ved rejser til udlandet
Skolen skal huske for både ansatte og elever at søge forhåndsgodkendelse hvis der er rejsedeltagere der har kroniske sygdomme eller får konstateret en lidelse, inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser over 1 måned) f.eks.:
 
  • Har været indlagt
  • Har været til læge uden for almindelig kontrol
  • Har fået ordineret en ændring af sin medicin (fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin) 
  • Er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling 
Hvis der ikke er søgt, og en af ovenstående hændelser er forekommet, kan man risikere at stå uden forsikringsdækning, hvis der opstår komplikationer med ens lidelse. 
 
Udenlandske elever

Bemærk at visse udenlandske elever ikke kan få det det blå sygesikringskort, hvorfor de skal dækkes af en udvidet rejseforsikring (Verden).

Hvad skal i gøre, hvis uheldet er ude?
Kontakt hurtigst muligt jeres forsikringsselskab for hjælp og rådgivning. 
 
Ved henvendelse til læge/sygehus i udlandet, skal man vise det blå EU-sundhedskort.
 
Hvis en elev har glemt at få det blå sundhedskort med, kan man i nødstilfælde få en erstatningsblanket ved henvendelse til kommunen, som så faxer/scanner blanketten til lægen/sygehuset i udlandet. Det kan ske, at egenbetalingen hos en læge i udlandet er højere, hvis man ikke kan fremvise det blå sundhedskort.
 
For rejser i Norden, dvs. Finland, Norge, Sverige og Island gælder der en særlig konvention om social sikring (Nordisk konvention af 18. august 2003 om social sikring). Konventionen betyder, at merudgifter til hjemtransport i nogle tilfælde er dækket. Det kommer dog altid an på en konkret medicinsk vurdering, og i de tilfælde, hvor det behandlende sygehus ordinerer en særlig hjemtransport, sørger hospitalet for det praktiske. Det offentlige dækker kun udgifter, som kommer ud over skolens oprindelige rejsepris, og udgifter som følge af forsinket hjemrejse er ikke nødvendigvis dækket. Det er derfor stadig en fordel at tegne en privat rejseforsikring for alle elever, som dækker udgifter til hjemtransport, mv.  
 
Flere oplysninger
Patientombuddet er nationalt kontaktpunkt for behandling i EU/EØS-lande. De yder generel vejledning om retten til tilskud til behandling. På www.patientombuddet.dk findes information om brugen af det blå EU-sundhedskort i specifikke lande.
 
Artiklen er senest revideret 06.08.2019. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66