SDO-lån (realkreditlån)
Loven om særligt dækkende obligationer (SDO) trådte i kraft 1. juli 2007. Den giver bankerne lov til at udstede boliglån på linje med realkreditinstitutterne. Realkreditinstitutterne kan udstede særligt dækkende realkreditobligationer (SDRO), SDO’er og traditionelle realkreditobligationer, mens bankerne kun må udstede SDO’er.

SDO’er og SDRO’er adskiller sig fra traditionelle realkreditobligationer ved, at pantets værdi skal overvåges i hele lånets løbetid. Hvis ejendomspriserne falder, så lånet kommer til at overstige 80 % af ejendommens handelsværdi, skal der stilles supplerende sikkerhed. Denne mulighed for at en supplerende sikkerhedsstillelse kan blive aktuel, vil komme til at koste låntager noget på den ene eller anden måde.

Realkreditinstitutterne får mulighed for at vælge mellem 2 sæt regler for belåningsgrænser, løbetider og afdragsfrihed. Det ene regelsæt viderefører reglerne for de traditionelle realkreditobligationer med højst 30 års løbetid, maksimalt 10 års afdragsfrihed og en lånegrænse på 80 %. Det andet regelsæt med SDRO’er og SDO’er fastsætter en lånegrænse på 70 % frem til 1. juli 2009, hvor den hæves til 75 %. Her er der i princippet ingen grænser for løbetid og afdragsfrihed.