Specialpædagogisk støtte anvendes som fællesbetegnelse for de tilskud, der kan søges i Undervisningsministeriet til elever og studerende på frie grundskoler, efterskoler, højskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der har brug for støtte på grund af eksempelvis indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, ADHD, syns- eller hørevanskeligheder.

Vi har uddybet reglerne for efterskolerne i tre forskellige opslag her i leksikonet:

Læs om inklusionstilskud på almene efterskoler her

Læs om specialundervisningstilskud samt tilskud til personlig assistance og hjælpemidler på almene efterskoler her

Læs om specialundervisningstilskud samt tilskud til personlig assistance og hjælpemidler på specialefterskoler her