Efterskoleforeningen anbefaler at følge Dansk Kano og Kajakforbunds (DKF) anbefalinger:

·      at forstanderen er sig bevidst om sit ansvar for sikkerheden

·      at man udfylder en sikkerhedsinstruks inden sejlads/SUP-aktivitet

·      at man sikrer sig, at skolen har en passagerforsikring

·      at undervisere, der er kano- eller kajak-instruktør 2 fra DKF eller Kanosamrådet, derudover gennemfører et 16-timers SUP instruktørkursus 1

·      at undervisere, der ikke er kano- eller kajak-instruktør 2 fra DKF eller kanosamrådet, gennemfører et SUP IPP2 og instruktørkursus 1 SUP

·      at alle instruktører derudover har gennemført et 8 timers kursus i 1. hjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

 

OBS. Det er et lovkrav, at alle skal bære svømmevest ved SUP-aktivitet.

Kurser i SUP
Den frie Lærerskole udbyder kursus i SUP for efterskoler
Kurser under Dansk Kano- og kajakforbund

Læs mere:
10 gode sikkerhedsråd mm. Friluftsrådet
Regler for færden på søer og vandløb uden motor
8 timers førstehjælpskursus ved sejlads herunder boards 

Forstanderens ansvar. Elevers sikkerhed

Skabelon for sikkerhedsinstruks

Forsikringsforhold
Regler for sejlads med alle typer både og boards
Om kurser i kano- og kajak. Efterskoleforeningens leksikon