Her kan du finde råd og vejledning i skolernes arbejde med sårbare og udsatte unge.

Et efterskoleophold kan være en ny chance for en sårbar eller udsat ung. Den unge kan få nyt netværk, omgivet af stabile voksne, og få ro til at fokusere på egen udvikling, skole og interesser. Men et ophold på en efterskole kan samtidig være en stor omvæltning for den unge. Hverdagens krav om mødepligt, arbejdsindsats og nye typer af sociale regler i et fremmed miljø, kan opleves som en udfordring. Et efterskoleopholds succes er ikke alene den unges ansvar, men alle har et ansvar for at det lykkes.

Samarbejde mellem efterskoler og kommuner
I publikationen ”Gode relationer…” beskrives forskellige roller og ansvar omkring den unge med særligt fokus på samarbejdet mellem efterskoler og kommuner.
Nogle sårbare og udsatte unge kan få bevilget efterskoleopholdet fra kommunen. Nogle vil have behov for sociale støttetimer, der i så fald skal bevilges af elevens hjemkommune. Læs mere her om de forskellige støttemuligheder. 

Samarbejde mellem efterskoler og Københavns Kommune
Efterskoleforeningen har lavet en samarbejdsaftale med Børnefamiliecenter København (BBU) i Københavns Kommune, der skal være med til at sikre et godt samarbejde mellem BBU og de danske efterskoler om udsatte og sårbare unge, i de sager, hvor BBU er med til at bevilge et efterskoleophold.

Læs mere om retningslinjerne i ”Samarbejdsaftalen”

Læs mere om økonomisk støtte, mentorstøtte, videregivelse af oplysninger m.v. i ”Vejledningen til samarbejdsaftalen” 

Det pædagogiske arbejde på efterskolerne

  • Unge med angst, depression, selvskade og depression
    Nogle sårbare unge har f.eks. angst eller spiseforstyrrelser tæt inde på livet. Efterskoleforeningen har udarbejdet ”At holde balancen”, der kan bruges i arbejdet med unge, der er diagnosticeret med en psykisk lidelse, såvel som i forhold til unge, der ikke opfylder kriterierne for en diagnose, men som mistrives og oplever samme udfordringer, tanker og følelser. Pjecen har særligt fokus på angst, selvskade, spiseforstyrrelser og depression og gennemgår i overordnede træk de enkelte lidelser og kommer med bud på, hvordan efterskolerne kan arbejde med unge med disse problematikker.
  • Dialog om og med sårbare unge
    Publikationen “Dialog om og med sårbare unge i efterskolen” er rettet mod medarbejdere og ledere, som beskæftiger sig med sårbare elever på efterskoler. Med udgangspunkt i fire specialpædagogiske perspektiver, præsenteres en samarbejdsmodel/problem-analysemodel, der kan anvendes af efterskoler, når de taler om og med sårbare elever. Vejledningen er udarbejdet af Flakkebjerg Efterskole i samarbejde med Konsulenthuset Bråby i forbindelse med et udviklingsprojekt om, hvordan man professionaliserer dialogen om og med sårbare unge.