Regler for sejlads

Efterskoleforeningens Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs
Vejledning (pdf)
Bemærk, at boards er sidestillet med både når det gælder regler for sejlads.

Bilag til Vejledning:
Checkliste - Træbåd (pdf)
Checkliste - Glasfiberbåd (pdf)
Fartøjscertifikat (pdf)

Kano, kajak sejlads
Læs bl.a. om instruktørkurser rettet mod efterskoler

Krav til førstehjælpskursus ved sejlads
Det er et krav at ansvarlige for sejladsaktiviteter skal have et 8 timers førstehjælpskursus. Kurset hedder ´Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
Førstehjælpskurser gælder generelt i 2 år. Søfartsstyrelsen og Dansk Førstehjælps Råd anbefaler dog, at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” hvert år/indenfor 24 måneder.
Læs beskrivelsen af kurset

Mere info
Søfartsstyrelsen
Elevers sikkerhed
Sikkerhed ved udeaktiviteter

Inspiration
Inspirationskurser til diverse udeaktiviteter