Regler for sejlads

Efterskoleforeningens Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs
Vejledning (pdf)
Bemærk, at boards er sidestillet med både når det gælder regler for sejlads.

Bilag til Vejledning:
Checkliste - Træbåd (pdf)
Checkliste - Glasfiberbåd (pdf)
Fartøjscertifikat (pdf)

Kano, kajak sejlads
Læs bl.a. om instruktørkurser rettet mod efterskoler

Krav til førstehjælpskursus ved sejlads
Det er et krav at ansvarlige for sejladsaktiviteter skal have et 8 timers førstehjælpskursus. Kurset hedder ´Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
Førstehjælpskurser gælder generelt i 2 år. Søfartsstyrelsen og Dansk Førstehjælps Råd anbefaler dog, at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” hvert år/indenfor 24 måneder.
Læs beskrivelsen af kurset

Stand Up Paddle
Læs nærmere om sikkerhed ved anvendelse af Stand Up Paddle (SUP) her.

Mere info
Søfartsstyrelsen
Elevers sikkerhed
Sikkerhed ved udeaktiviteter

Inspiration
Inspirationskurser til diverse udeaktiviteter