Det er vigtigt at have en god sikkerhedskultur på skolen. Herunder at have øje for de ricisi der er forbundet med ude-aktiviteter. Det skal være lærerigt, sjovt og udfordrende at gå på efterskole – men ikke farligt.

Elevers sikkerhed
Det er vigtigt, at man er opmærksomme på de risici, der er forbundet med skolens aktiviteter og udvikler og vedligeholder en sikkerhedskultur på skolen, der har ejerskab hos både ansatte og elever. 
Læs mere

Skabelon til egne sikkerhedsinstruks på skolen
Som en del af et efterskoleophold indgår ofte forskellige aktiviteter i forbindelse med undervisning og samvær, der kræver fokus på elevernes sikkerhed.
Der er udarbejdet en skabelon til hjælp til udarbejdelse af sikkerinstruks for de ude-aktiviteter, som skolen tilbyder. Skabelonen er redigér bar, så man kan direkte udarbejde sin egen sikkerhedsinstruks i den. 
Hent skabelonen

Krav til førstehjælpskursus ved sejlads
Det er et krav at ansvarlige for sejladsaktiviteter skal have et 8 timers førstehjælpskursus. Kurset hedder ´Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
Førstehjælpskurser gælder generelt i 2 år., men Søfartsstyrelsen og Dansk Førstehjælps Råd anbefaler dog, at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” hvert år/indenfor 24 måneder. Læs beskrivelsen af kurset.

Sejlads
Regler for sejlads med alle typer både på vand og boards
Obs. Gælder også tømmerflåder. Kort sagt: alt hvad der kan flyde på vandet.

Sprit og trangia
Vejledning i sikker brug af trangia / stormkøkkener

Regler omkring knive, økser, badning og bål
Her følger en kort gennemgang af reglerne på området, samt links hvor man kan læse mere.

Knive og blankvåben - knivlov
I en række tilfælde kræver det tilladelse fra politiet for overhovedet at erhverve, besidde, bære eller anvende visse knive og blankvåben.

Det gælder:
Knive beregnet til stød
Springknive og springstiletter
Faldknive og faldstiletter
Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterfly-knive) (det tidligere forbud mod foldeknive, der kan låses og over 7 cm, er faldet bort)
Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med en hånd
Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og linende
Blankvåben der fremtræder som en anden genstand, fx kårdestokke

Det er således som udgangspunkt forbudt at være i besiddelse af sådanne knive og blankvåben.

Knive på over 12 cm
Det kræver også som udgangspunkt tilladelse fra politiet, hvis en kniv har en klinge på over 12 cm.
Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en
tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller
sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.
Det er dog en betingelse, at de nævnte knive og dolke er udformet til den nævnte brug, og de må kun
erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.
Forbuddet er generelt og ikke begrænset til offentligt tilgængelige steder.

Hvornår må man medtage en kniv på et offentligt tilgængeligt sted m.v.?
Selvom der ikke kræves tilladelse til en kniv, er det langt fra sikkert, at den må medtages på et offentligt
tilgængeligt sted m.v. Det er som udgangspunkt ulovligt at medtage knive sådanne steder.
Det fremgår af knivloven, at det er forbudt at bære og besidde knive og blankvåben på offentligt tilgængelige
steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger o.l.
Der er dog følgende undtagelse til forbuddet: Hvis medtagelsen af kniven sker som led i erhvervs-udøvelse, eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har andet lignende anerkendelsesværdigt
formål.

Hvornår er et formål anerkendelsesværdigt?

Et udpluk af mulighederne:
1. Jagt: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med jagt, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten foregår.
2. En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Dette gælder ifølge lovforarbejderne til knivloven fx spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed såsom vandreture, skovture, sejlture mv. og i den forbindelse anvender kniv. Det er således også tilladt at bære og besidde kniven direkte til eller fra den lovlige fritidsaktivitet. Loven

Badning
Findes der regler for, hvordan efterskoler skal udøve deres tilsyn i forbindelse med badning?
Nej, men Efterskoleforeningen opfordrer til, at den enkelte efterskole selv udarbejder en sikkerhedsprocedure vedr. badning.
Efterskolens sikkerhedsprocedure bør altid foreligge i skriftlig form. Læs mere om badning og se eksempler på regelsæt


Vinterbadning
Se de 8 råd fra Rådet for større badesikkerhed

Bål
Bålregler mm. Friluftsrådet
Bålhygiejne, se nærmere i DDS’s digitale bog ”Kogekunst på lejr”

Domme i forbindelse med udeaktiviteter
-trangia og ski mm.

Stand Up Paddle (SUP)
Læs nærmere om sikkerhed ved anvendelse af Stand Up Paddle (SUP) her.