Hvis der sker ændringer i de stamoplysninger Undervisningsministeriet har om skolen, skal ministeriet have besked på en særlig oplysningsblanket. Det drejer sig om ændringer af skoleoplysninger, fx navn, adresse eller mailadresse, om ny forstander eller konstitueret forstander, navn og øvrige oplysninger om formanden og revisor.

Stamdataskemaet for frie kostskoler ”ændring af stamdata” kan findes her (nederst på siden)