Medlemmer af Efterlønskassen kan i visse tilfælde blive svagelighedspensioneret pga. sygdom og sygefravær.

Medarbejderens ret til svagelighedspension skal forelægges for statens helbredsnævn, som hører under Nævnenes Hus. Helbredsnævnet foretager en lægefaglig vurdering af, om medarbejderen fortsat kan klare sit arbejde eller kan blive pensioneret pga. ”svagelighed”. Er man under 60 år og er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder, har medarbejderen ret til ”kvalificeret svagelighedspension”.

Læs mere om ansøgningsproceduren her