Ny sygedagpengemodel

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en reform af sygedagpengesystemet. Skolerne får fremover kun sygedagpengerefusion i 5 måneder for sygemeldte, der ikke lider af alvorlig, livstruende sygdom. Efter 5 måneder vil refusionen blive nedsat til en ydelse svarende til kontanthjælpsniveau.

Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel:
• Fra 1. juli 2014 afskaffes varighedsbegrænsningen på 52 uger. Der indføres en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Den sikrer, at alvorligt syge kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Det sker på baggrund af en konkret, lægelig vurdering.

• Fra 1. juli 2014 vurderes det efter 5 måneders sygdom inden for 9 måneder, om den syge opfylder en af forlængelsesmulighederne. Gør den syge ikke det, overgår vedkommende til et jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau uafhængigt af ægtefælles/samlevers indkomst og formue. Betaler skolen løn under sygdom, vil skolen i stedet for sygedagpengerefusion modtage refusion svarende til kontanthjælpsniveau.

• Den 1. januar 2015 indføres der en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Fast-track-løsningen giver både virksomheder og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end 8 uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom.

• Fra 1. januar 2015 sker indsats og opfølgning tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

• Sygemeldte, der den 1. juli 2014 har været sygemeldt mindre end 5 måneder, vil være omfattet af de nye regler, mens ansatte, der pr. 1. juli 2014 har været sygemeldt i mere end 5 måneder, er omfattet af de gamle regler, indtil de har været syge i 52 uger.

Læs mere om hvordan man hjælper en medarbejder, der er længerevarende syg link

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en pjece om de nye sygedagpengeregler henvendt til medarbejderne link