Willis – stifinder hjælper sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage i arbejde
Benytter skolen Willis´ arbejdsskadeforsikringsprogram, kan medarbejdere efter 14 dages arbejdsrelateret sygefravær eller 14 dages drypvis fravær indenfor 6 måneder eller ved udsigt til længerevarende sygefravær allerede inden de første 14 dage, kontakte en tovholder hos Willis, der kan hjælpe med råd og vejledning og konkrete behandlingstilbud – fx socialrådgivning om sygedagpengeloven, mulighed for fleksjob mv., psykologsamtaler, lægefaglig rådgivning om sygdomsbillede og tidsperspektiv og behandling.
Der er fuld fortrolighed mellem den syge medarbejder og Willis. Skolen skal blot hjælpe med at henvise den sygemeldte til en kontaktperson hos Willis. Ring til en stifindertovholder hos Willis på 88 13 98 98 eller send en mail til stifinder@willis.dk

Læs mere om Willis stifinder her