Sygedagpengelovens § 7 a forpligter skolen til senest 4 uger efter den første sygedag at afholde en sygefraværssamtale med en sygemeldt medarbejder. Sygefraværssamtalen er en personlig samtale om, hvordan og hvornår den ansatte kan vende tilbage på arbejdet.

Giver sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke mulighed for en personlig samtale, holdes samtalen så vidt muligt telefonisk. Den ansattes manglende medvirken i samtalen har ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge.

Skolen har dog ikke pligt til at indkalde til sygefraværssamtale, hvis den ansatte er i opsagt stilling og fratræden skal ske inden 8 uger efter den 1. sygedag.

Efter 5. marts 2012 skal arbejdsgiveren ikke længere orientere kommunen om den personlige samtale, jf. sygedagpengeloven. Manglende afholdelse af samtalen har ingen betydning for arbejdsgiverens ret til dagpengerefusion

Skolen vil også kunne opleve at blive kontaktet af kommunen i forlængelse af den samtale, som kommunen i henhold til sygedagpengeloven er forpligtet på at foretage med den sygemeldte inden 8 uger fra 1. sygefraværsdag.

Kommunen er efter denne bestemmelse forpligtet til efter den første samtale med den sygemeldte at indgå i en dialog med skolen om mulighed for, at den ansatte helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en guide om muligheder og pligter når en medarbejder melder sig syg.

Se også mulighedserklæring