Hjælp til vejledning af elever med synshandicap
Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS, giver gratis rådgivning for efterskoleelever og efterskoler.

Det er IBOS' erfaring, at oplysning og støtte især er nødvendig, når spørgsmålet om den unges fremtidsplaner og andre mindre håndgribelige spørgsmål kommer i løbet af skoleåret. Her kan den enkelte uddannelsesvejleder have svært ved at kende til, og vurdere alle de forskellige muligheder og begrænsninger, som tegner sig for en ung med synshandicap.

Her kan IBOS' vejlederteam rådgive pr. telefon og mail, ligesom de også gerne kommer ud på efterskoler og deltager i f.eks. møder og vejledningssituationer, enkeltsamtaler med den unge og hans eller hendes forældre eller andre pårørende.
Teamet tilbyder også supervision og kurser for vejledere og lærere.