Efterskoleforeningen har lavet en oversigt over de statslige tilskud, som efterskolerne modtager, der kan bidrage til skolens likviditetsstyring. Oversigten er bygget op, så man måned for måned kan se, hvilke tilskud skolen modtager samt, hvornår der skal laves indberetninger.
Tilskud til inklusion og specialundervisning indgår ikke, da der er forskellige tilskudsmodeller for henholdsvis almene efterskoler samt ordblinde- og specialefterskoler, men de er gennemgået afslutningsvis.
Vær opmærksom på, at uventede faktorer (f.eks. en midlertidig finanslov eller fejlindberetning fra skolen kan give uregelmæssigheder på alle tilskud.

Tilskudsrytme 2022