Det er vigtigt, at alle, der ønsker at bruge trampoliner i undervisningen, omhyggeligt sætter sig ind i de sikkerhedsmæssige og ansvarsmæssige forhold, herunder også de skærpede tilsyns- og ansvarsforpligtelser for skolernes ledelse.

Ved brug af trampolin skal skolerne være opmærksomme på, at der stilles uddannelseskrav til instruktørerne, og at skolens ledelse påtager sig skærpede tilsyns- og ansvarsforpligtelser.

Anvendelse af trampolin på efterskole