Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn har udgivet et vejledningsmateriale ”Støt transkønnede børn og unge i skolen” til fagprofessionelle som møder børn transkønnede børn og unge i skolen, i fritidstilbud, i klubber og foreninger.

En kort introduktion til begrebet ”Transkønnet” (transgender)

Efterskolerne får et stigende antal forespørgsler om optagelse af transkønnede elever. Ønsker skolen sparring om indkvartering, værelsesskifte, kaldenavn, pronominer, hjælp til mestringsstrategi, oplægsholdere, hjemmesider og litteratur kan I kontakte konsulent Hanne Lautrup, hl@efterskolerne.dk eller tlf. 33 17 95 82