Skoleåret går fra d. 1. august til d. 31. juli. Antallet af årselever har betydning i forhold til beregningen af skolens statstilskud, tillægstakster, tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt bygningstilskud. En årselev er en elev i 40 hele kursusuger.