Efter ændringen af arbejdstidsreglerne for lærere i 2014 anvendes ikke længere en fast bruttoårsnorm på 1924 timer. Der skal i stedet foretages en konkret beregning af timetallet.

Dette regneark kan benyttes til beregningen for deltidsansatte eller ansatte, der tiltræder eller fratræder i løbet af skoleåret (1. august til 31. juli).

For fuldtidsansatte ser beregningen således ud:

Fra og med skoleåret 2022/23 udgør bruttoårsnormen for lærere fast 1924 timer.

Skoleåret 2023/24 (efter afskaffelse af store bededag)
Bruttoarbejdstid: 1924 timer
Fratrukket helligdage, der falder på hverdage inkl. lørdage i 2023/24 (1. juledag, 2. juledag, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag = 8 x 7,4 timer) = - 59,2 timer
Fratrukket ferie (25 dage x 7,4 timer) = -185 timer
Nettoarbejdstid: 1679,8 timer

Skoleåret 2022/23
Bruttoarbejdstid (fra og med skoleåret 22/23): 1924 timer
Fratrukket helligdage, der falder på hverdage inkl. lørdage i 2022/23 (2. juledag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag = 7 x 7,4 timer) = - 51,8 timer
Fratrukket ferie (25 dage x 7,4 timer) = -185 timer
Nettoarbejdstid: 1687,2 timer

Skoleåret 2021/22
Kalenderdage: 365 dage
Fratrukket fridage for døgnarbejdere (4x26): -104 dage
Arbejdsdage: 261 dage
Bruttoarbejdstid (261 x 7,4 timer): 1.931,4 timer
Fratrukket helligdage, der falder på hverdage inkl. lørdage (8 x 7,4 timer): -59,2 timer
Fratrukket ferie (25 dage x 7,4 timer): -185 timer
Nettoarbejdstid: 1.687,2 timer

Skoleåret 2020/21
Kalenderdage: 365 dage
Fratrukket fridage for døgnarbejdere (4x26): -104 dage
Arbejdsdage: 261 dage
Bruttoarbejdstid (261 x 7,4 timer): 1.931,4 timer
Fratrukket helligdage, der falder på hverdage inkl. lørdage (9 x 7,4 timer): -66,6 timer
Fratrukket ferie (23 dage x 7,4 timer): -170,2 timer
Nettoarbejdstid: 1.694,6 timer


*Efterskoler er omfattet af reglerne for døgnarbejdere, og derfor regnes altid med 104 fridage pr. år. Dette gælder også, selvom der i enkelte skoleår kan være mere end 104 lørdage og søndage.