Fra 1. august 2019 nedlægges UU-centrene, som vi kender dem. Vejledningen skal fremover integreres i den kommunale ungeindsats. Nedenstående bliver derfor løbende revideret.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig tale UU-centrene, giver vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv indtil det 25. år, og i nogle områder op til 30 år.
UU-centrene, er fordelt over hele Danmark og kan være  forankret i kommunale samarbejder. UU-centrene har på landsplan en fælles organisation: UU Danmark.

Efterskolerne er fordelt af UU efter kommunalt tilhørsforhold, men samarbejder i praksis med mange UU-centre

Samarbejdet

Efterskolerne har ønske om, at der et godt samarbejde mellem de enkelte efterskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre. Det er i de unges interesse at dette samarbejde fungerer, derfor har Efterskoleforeningen lavet en overordnet aftale med UU-Danmark.

Aftalen beskriver hvordan samarbejdet konkret skal ske i praksis.