Efterskoler har iflg. loven tilbagemeldingspligt til elevens hjem-UU/kommune i forbindelse med elevens efterskoleophold.

Tilbagemeldingspligten træder i kraft i følgende tilfælde:
• Senest 5 dage efter skolestart på efterskolen i august.* 
• Ved afbrudt efterskoleophold, allersenest efter 5 dage 
• Hvis eleven er i risiko for at afbryde efterskoleopholdet. 
• Ved efterskoleårets afslutning, senest 5 dage efter eleven er udskrevet.

*Bemærk, at nogle efterskoleophold starter medio august, og UU kan derfor ikke forlange at få informationen inden da.

Tilbagemeldingen sker via programmet Tilbagemelding.dk, der er integreret i skolernes administrative systemer og sikrer, at informationerne kommer elevens hjemkommune/UU-center i hænde.