Vedr. udbud af bygge- og anlægsarbejder

Et jævnligt tilbagevendende spørgsmål til sekretariatet, lyder om hvor vidt efterskolerne skal sende ny- og ombygninger i udbud.

Svaret på dette spørgsmål er ”nej”. De frie skoler ikke har udbudspligt i forbindelse med et større byggeri.

I 2009 præciserede Undervisningsministeriet, at skolerne på det uregulerede område ikke er underlagt bestemmelserne i tilbudsloven, bl.a. fordi de statslige tilskud, herunder bygningstilskuddet, ikke er målrettet et konkret byggeprojekt, og at Efterskolesektorens statstilskud ikke udgør mere end 50 % af de samlede indtægter.

En efterskole er dermed en ’privat selvejende institution’ og derfor ikke omfattet af krav om offentlig licitation.

Dette medfører, at efterskolernes bestyrelser og ledere selv kan vælge, hvilke entreprenører der skal afgive tilbud på et byggeprojekt.

Dog skal skolerne overholde et krav, som er formuleret i Standardvedtægtens § 6.1, om at bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen, og sørge for at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Dette kan f.eks. overholdes ved, at skolen sikrer sig at den opnår de bedste aftaler, ved at lade flere entreprenører afgive tilbud på bygge- og renoveringsprojekter.

Skolen kan eventuelt også vælge at få tilbudsmateriale udarbejdet af en rådgivende ingeniør, som efterfølgende kan udvælge de indhentede tilbud i samarbejde med bestyrelse og ledelse.

Bemærk: Efterskolerne er dog omfattet af tilbudsloven hvis byggesummen udgør mere end ca. kr. 38.7 mio. ex. moms.

Læs mere om indkøb

Artiklen er senest revideret 06.08.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66