Uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolens 1. - 9. klassetrin, og skal tilbydes elever i 8. og 9. klasse på efterskole

Formålet er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.
Læs mere