Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet på skoler og andre uddannelsessteder skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring, og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. Uddannelsesstedet skal ligeledes fastsætte en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning. Læs mere her

Mindst hvert tredje år skal skolerne udarbejde og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Det står i undervisningsmiljøloven.

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

DCUM
Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside kan man hente yderligere inspiration til arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen.