Ministeriet for Børn og Undervisning skal kun godkende vedtægter ved institutionens oprettelse, sammenlægning og spaltning eller efter ophør med at være en kombineret institution. Det betyder, at fx navneændring, ændring i bestyrelsens sammensætning m.v. ikke længere skal godkendes af ministeriet. Dog skal navneændringer altid anmeldes til ministeriet.

Skolens bestyrelse har herefter ansvaret for skolens vedtægt, og får det fulde ansvar for vedtægtsændringer, når skolen først er i drift. Bestyrelsen er ansvarlig overfor ministeriet og for at vedtægter kun ændres i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser herom samt gældende love og tilhørende bekendtgørelser.

Senest 1. januar 2013 skal alle skoler offentliggøre deres vedtægter på skolens hjemmeside sammen med:

1) datoen for generalforsamlingens eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse af vedtægterne i fællesskab,
2) datoen for, hvornår ministeriet senest har godkendt vedtægterne, samt
3) datoen for offentliggørelsen på hjemmesiden.

Nye skolers vedtægter/eksisterende skolers vedtægtsændringer kan tidligst træde i kraft fra den dato de er offentliggjort på hjemmesiden.

Ved udformning eller ændring af vedtægter anvendes som skabelon tilskudsbekendtgørelsens bilag 1, standardvedtægt link