Hvert år i september måned mødes uddannelsesvejlederne til et 2 dages arrangement.

Formålet er at får ny inspiration og viden i arbejdet fra både eksperter udefra og kræfter indefra – høre om og diskuterer nye tiltag i vejledningen.